Formularz zwrotu

FORMULARZ ZWROTU TOWARU
NUMER ZAMÓWIENIA: ..............................

DATA ZAMÓWIENIA: .......................................
NUMER FAKTURY/PARAGONU: ....................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO: .................................................................................................................
ADRES: ..................................................................................................................................................................................................................................
TELEFON: ....................................................

EMAIL: .............................................................
Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:
(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)
nazwa Banku: ..........................................................................................................
Numer rachunku

...................................................................................................

NAZWA TOWARU ILOŚĆ CENA BRUTTO PRZYCZYNA ZWROTU

Uwagi Klienta: ..................................................................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.
....................................................................................
(czytelny podpis Klienta)

 

 

 

Zwrot prosimy dokonać na adres:

Gondpol

Ruda, ul. Kasztelańska 7

98-300 Wieluń

tel. 669 930 202

e-mail: sklep@gondpol.pl